:: :: :: :: :: ::

Verwachting Nederland en België

{ttip Wanneer er boven Europa poollicht is, wordt een gekleurde band getoond. Bij een magnetische storm kan deze naar het zuiden zakken. Wanneer deze beneden de 62° NB komt, wordt het noorderlicht in principe vanuit Nederland zichtbaar. De dunne lijn onder de band geeft aan vanaf waar het noorderlicht te zien is.}{/ttip}

{ttip De meest zuidelijke breedtegraad van de zone waarin poollicht op kan treden. Bij 62° is het poollicht vanuit Nederland bij een zeer heldere donkere hemel laag boven de noordelijke horizon zichtbaar. Is de breedtegraad nog lager, dan komt het hoger aan de hemel. Als er nergens poollicht te zien is, staan er twee streepjes (--).}Poollicht komt tot{/ttip}:
     79° NB

Poollichtmonitor

 79°                                              nal 
 78°                                              lyr 
 77°                                              hop 
 75°                                              bjn 
 71°                                              sor 
 70°                                              tro 
 69°                                              and 
 66°                                              don 
 65°                                              rvk 
 62° ---------------------------------------------dob 
 61°                                              sol 
 59°                                              kar 
 56°                                              bfe 
 55°                                              roe 
 54°                                              wng 
 52°                                              ngk 
       -40 min.  -30       -20       -10       nu

Bron: Tromsö Geophysical Observatory (Stack) / Helmholtz Zentrum Potsdam, 05:04
  * Belangrijke mededeling *

Noorderlicht in Nederland

Poollicht is in Scandinavië en Canada een normaal verschijnsel. Maar af en toe is het ook vanuit Nederland of België te zien! Blijf op de hoogte via deze website!

Op reis naar het noorderlicht?
Kijk hier voor tips.


Space Weather

{ttip

Deze twee grafieken zeggen iets over de toestand van de ruimte rond de aarde, het zogenaamde spaceweather of ruimteweer.

De rode grafiek (Bz) geeft de noord-zuid-richting van het magnetisch veld weer. Is deze kleiner dan 0, dan heeft het veld een tegengestelde richting ten opzicht van het magneetveld van de aarde. Omdat de velden elkaar dan aantrekken, kunnen ze aan elkaar koppelen. De deur staat dan open voor geladen deeltjes uit de ruimte om de atmosfeer binnen te dringen en poollicht te veroorzaken. Is Bz daarentegen groter dan nul, dan is de deur dicht.

De gele grafiek (Speed) geeft de snelheid van de zonnewind weer. Een hoge snelheid werkt poollicht in de hand. Boven de 500 km/s neemt de kans op poolicht aardig toe, en boven de 700 km/s is er kans op een flinke geomagnetische storm. Voorwaarde is wel dat de Bz (rode grafiek) meewerkt en kleiner is dan -5 nT.

} {/ttip}
Bron: SWPC / NOAA

{ttip Wing pKp is een voorspelling van de Kp-waarde over ca. 1 uur. Kp is de mate van verstoring van het aardmagnetisch veld. Is deze hoger dan 5, dan is er kans op poollicht in Nederland. Bij 8 of 9 is er grote kans op poollicht aan een groot deel van de hemel.} Wing pKp (1 uur){/ttip}: 3.3
{ttip De planetaire Kp-waarden over de laatste 24 uur, gemeten over periodes van 3 uur. De laatst gemeten Kp staat rechts. De planetaire Kp is de mate van verstoring van het aardmagnetisch veld. Is deze hoger dan 5, dan is er kans op poollicht in Nederland. Bij 8 of 9 is er grote kans op poollicht aan een groot deel van de hemel.}Planetaire Kp (24u){/ttip}: 3 3 2 3 4 2 2 2

{ttip De snelheid van de zonnewind, gemeten door de ACE- en SOHO-satelliet. Boven de 500 km/s neemt de kans op poolicht aardig toe. Boven de 700 is er kans op een flinke geomagnetische storm. Voorwaarde is wel dat de Bz (zie onder), meewerkt.} Zonnewind (km/s){/ttip}: 0 (ACE) 561 (SOHO)
{ttip De dichtheid van de zonnewind, gemeten door de ACE- en SOHO-satelliet. Hoe hoger de waarde, des te meer de kans op poollicht. Voorwaarde is wel dat de zonnewindsnelheid en Bz meewerken.} Dichtheid (/cm3){/ttip}: 0 (ACE) 2 (SOHO)
{ttip De Bz geeft aan in hoeverre het magnetisch veld in de ruimte noord (+) of zuid (-) gericht is. De Bz is te zien als een soort deur. Is deze sterk negatief, dan staat de deur open voor geladen deeltjes om de atmosfeer binnen te komen. Bij een hoge zonnewindsnelheid en dichtheid kan er dan noorderlicht optreden. Is Bz positief, dan is de deur dicht.} Magnetisch veld Bz{/ttip}: 0 nT

{ttip De dichtheid van elektronen (175-315 keV) in de ruimte op logaritmische schaal. Een verhoging (boven de 3) kan wijzen op een naderende plasmawolk van de zon. Vlak voor de aankomst van de wolk neemt deze plots snel toe.} Log elektronflux (EPAM){/ttip}: 0
{ttip De dichtheid van protonen (115-195 keV) in de ruimte op logaritmische schaal. Een verhoging (boven de 3) kan wijzen op een naderende plasmawolk van de zon. Vlak voor de aankomst van de wolk neemt deze plots snel toe.} Log protonflux (EPAM){/ttip}: 0

De Zon

Bron: NASA: SDO/HMI

{ttip Het Wolfgetal (zonnevlekkengetal) is een maat voor de hoeveelheid zonnevlekken en dus voor de activiteit van de zon.}Zonnevlekkengetal{/ttip}: 12
{ttip Is er een recente zonnevlam geweest dan wordt het tijdstip en de sterkte weergegeven. De schaal loopt van C1 t/ C9 (zwak), M1 t/m M9 (matig) en X1 tot X20 (sterk).}Laatste zonnevlam{/ttip}: geen recente
{ttip De kans dat er vandaag een zonnevlam plaatsvindt van respectievelijk de M-klasse (matig) of de X-klasse (sterk).}Kans op zonnevlam{/ttip}: X: 5% M: 25%

Meer info:
Zonnevlekken over gehele zon
Röntgenbeeld gehele zon
Beelden SOHO
Beelden NASA SDO
Filmpje laatste CME
Röntgengrafiek 5 min en 1 min